Spoedgevallendienst

Indien de praktijk gesloten is kunt u telefonisch contact opnemen. U wordt dan verder doorverwezen.

Tevens kunt u op de website van de Leidse tandartsen vereniging (www.leidsespoedtandarts.nl) kijken voor de avond- en weekenddiensten en verdere informatie over spoeddienst.

Houdt u pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.

Leidse Tandartsen Vereniging (LTV)

​Voor wie is de spoedgevallendienst bedoeld?
De spoeddienst is bedoeld voor mensen met klachten aan het gebit, die niet kunnen wachten tot een reguliere afspraak met de eigen tandarts. Indien uw tandarts aangesloten is bij de LTV, kunt u bij spoedgevallen na 17.00 uur, vrijdagmiddag na 12.00 uur, tijdens het weekend en op officiële feestdagen, contact opnemen met de dienstdoende tandarts. Deze geeft vervolgens na beoordeling van de klacht aan wanneer u terecht kunt voor tandheelkundige hulp.
Als u woonachtig bent in de regio Leiden en geen eigen tandarts heeft, als u toerist bent of (buitenlandse) student kunt u bij spoedgevallen ook een beroep doen op de dienstdoende tandarts.
In de weekenden en op feestdagen is er tenminste één keer per dag een spoedgevallenspreekuur. Op de telefoonbeantwoorder en/of website van de dienstdoende tandarts vindt u hierover meer informatie.

Betaling
Na afloop van de behandeling dient u rekening te houden met een directe, contante betaling. De nota kunt u, als u aanvullend verzekerd bent, bij uw zorgverzekeraar indienen. Verder verzoeken wij u altijd uw Burger Service Nummer (BSN), volledige adresgegevens en verzekeringsgegevens aan de tandarts te overhandigen.

Wanneer kunt u terecht?
Voor pijnklachten en andere acute klachten kunt u dagelijks terecht op het spreekuur.
Buiten de spreekuren om kunt u alleen terecht voor spoedgevallen die werkelijk niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur, zoals een ongeval of een nabloeding.